Seksi ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyyttä koko elämämme ajan. Se on osa ihmisyyttä ja meidän sisällämme oleva ominaisuus, joka muuttuu elämänvirran mukana.  Seksuaalisuus on parhaimmillaan ilo, nautinto ja voimavara, jonka avulla voi edesauttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja terveyttä. Seksuaalisuus käsittää seksuaalisen suuntautumisen, eli sen, mihin oma seksuaalinen kiinnostus ja halu suuntautuu. Suuntautuminen voi muuttua tai siihen voi löytyä uusia sävyjä koko elämän ajan. Seksuaalisuuteen katsotaan kuuluvan myös sukupuoli, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuoleen liittyvät arvot ja roolit. Seksuaalisuudessa ovat läsnä myös kehollisuus, läheisyys, rakastetuksi tuleminen ja rakastaminen, aistillisuus, nautinto, erotiikka, mielihyvä sekä lisääntyminen. Seksuaalisuus ilmenee arvoissa, asenteissa ja uskomuksissa sekä ajatuksissa, tavoissa ja toiminnassa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Usein seksuaalisuus tulkitaan seksinä ja seksi yhdyntänä. Tällainen ajattelu sulkee pois suuren paletin seksuaalisuuden muotoja ja rajaa sitä tarpeettomasti. Ihmisen koko persoona vaikuttaa seksuaalisuuteen ja sen kokemukseen. 

Ajatuksemme ja toimintamme vaikuttavat seksuaalisuuden alueella. Seksuaalisuus tarvitsee hyväksyntää itseltä ja ympärillä olevilta ihmisiltä. Seksuaalisuudella on merkitys siinä, millaisena ihminen näkee itsensä ja millaisena toivoo ja kokee muiden hänet näkevän. Seksuaalisuus on hyvin herkkä osa ihmisessä. Seksuaalisuus haastaa meiltä kysymään: Kuka olen, mitä haluan, miten ilmaisen itseni ja miten pidän omat rajani. Tärkeässä osassa on seksuaalinen hyvinvointi, jonka avulla seksuaalisuutta pystyy toteuttamaan itselleen parhaalla tavalla sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. Seksuaalinen hyvinvointi koostuu oman ja toisten ihmisten seksuaalisuuden kunnioittamisesta, itsevarmuudesta keskustella siitä ja siihen liittyvistä tunteista sekä oman nautinnon tuntemisesta. 

Seksuaalinen nautinto ja seksi ovat moniulotteisia asioita, joilla tarkoitetaan kehollista sekä henkistä mielihyvää, joita saadaan yksin tai yhdessä toteutetusta toiminnasta. Kaikkien elämään seksuaalinen nautinto tai seksi eivät kuulu ja tätä tulee kunnioittaa aina. Seksi on käsitteenä hyvin yksilöllisesti määriteltävissä, mutta sitä voisi kuvata mielen ja kehon toiminnaksi, joka sisältää eroottisia ajatuksia, mielikuvia, katseita, kosketuksia, puheita, viestejä, aistinautintoja tai toimintatapoja yksin, yhdessä tai erilaisten välineiden kanssa toteutettuna. Jokaisella on oikeus päättää, mitä omanlainen seksi on ja mistä asioista nauttii. Seksiin tulee aina olla kaikkien siihen osallistuvien suostumus. Omien rajojen, tarpeiden, toiveiden ja halujen pohtiminen ja tutkiminen avaa enemmän mahdollisuuksia nauttia omasta seksuaalisuudesta juuri omanlaisena ominaisuutena ja toimintana. 

Mihin tahansa seksuaalisuuteen liittyvissä pulmissa voit olla yhteydessä seksuaalineuvojaan tai –terapeuttiin. Seksuaalineuvonta ja –terapia on keskustelun avulla seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien purkamista ja ratkaisujen löytämistä. Neuvonnassa tai terapiassa ei kosketa asiakkaaseen eikä harrasteta seksiä. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. 

Voit olla esimerkiksi yhteydessä

Henna Kekkonen
Erityistason seksuaaliterapeutti 
henna.kekkonen@terapiaperhonen.com
puh. 050 344 7864 

Hennan vastaanotot ovat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Terapia onnistuu myös etäyhteydellä. Puhelimessa neuvontaa eikä terapiaa anneta, vaan terapia toteutuu ajanvarauksen kautta.