Ikääntymisen vaikutukset seksuaalisuuteen

Vaikka keho ei enää kaikilta osilta nuoruuden tapaan toimisikaan, kosketuksen ja hellyyden tuomaa mielihyvää kykenee silti tuntemaan ja siitä nauttimaan. Seksuaalisuus tai seksi ei tunne ikärajaa, mutta valitettavasti vieläkin voi törmätä asenteisiin ja uskomuksiin, että tietyn ikäiset ihmiset eivät tarvitse enää seksiä tai heidän seksuaalisuutensa on jotenkin kiellettyä. Iän myötä terveenkin ihmisen tahti hiljenee ja suorituskyky muuttuu. Mutta on hyvä pohtia, että mitä ikääntynyt edes tarkoittaa ja milloin on muka liian vanha seksiin?

Seksuaalisuus on muuttuvaa elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa. Se kuvastaa koko elettyä elämää. Nykyisin kaiken ikäiset ihmiset kokevat seksuaalisuutensa ja sen ilmaisun yhä tärkeämmäksi osaksi identiteettiään ja haluavat ilmaista sitä vapaasti. Aktiivinen seksuaalielämä liittyy positiivisella tavalla terveyteen ja sillä on psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpitävä vaikutus.

Vakituinen ihmissuhde on yksi tärkeimpiä seksuaalista aktiivisuutta määräävä tekijä ikääntyneillä ihmisillä. Naiset joutuvat ikääntyessään huomattavasti miehiä useammin elämään ilman kumppania, koska miehet kuolevat keskimäärin naisia nuorempina. Kumppanin kaipuu on siten hyvin vahvasti lisääntynyt leskeksi jääneiden naisten keskuudessa. Uuden kumppanin löytäminen ja uuden ihmissuhteen luominen pitkän liiton jälkeen on kuitenkin yleistä. On ihanaa löytää ihastumisen ja rakastumisen tunteita kaiken ikäisenä.

Muutoksen tuulia

Kehon muutokset ovat iän myötä väistämättömiä. Kehoon liittyvien tunteiden, ajatusten ja kokemusten vaikutukset voivat näkyä myös seksuaalisuuden osa-alueilla. Joskus voi kaivata juttukaveria, että miten suhtautuu muuttuvaan kehoon ja miten kehosta haluaa nauttia.

Seksuaalinen kiihottuminen voi kestää kauemmin, kun ikää karttuu, mutta orgasmin saaminen voikin helpottua. Kaikki on yksilöllistä eikä selkeää ohjenuoraa ole, miten ikä vaikuttaa seksuaalisuuden toteuttamiseen.

Usein yhdyntöjen merkitys muuttuu pienemmäksi osana seksiä ja tilalle voi nousta toveruuden, lemmiskelyn, hellyyden ja kosketuksen tärkeys. Seksiin voi tulla tietynlaista vapautta iän myötä ja suhde omaan kehoon vahvistua. Hedelmättömyyden myötä voi löytää vapauden tunnetta oman seksuaalisuuden äärellä. On kuitenkin tärkeä tiedostaa, että seksitaudeilta suojautuminen on muistettava, vaikka raskauden mahdollisuutta ei enää olisikaan.

Fyysiset sairaudet voivat tuoda rakasteluun haasteeksi kipuja ja rajoituksia. Näiden ratkaisuksi kannattaa hakea uusia asentoja ja seksitapoja. Seksin ja nautinnon välineitä ja seksuaalineuvontaa kannattaa käyttää rohkeasti nautinnon ja tiedon lisäämiseksi.

Seksuaalisuus ei kuitenkaan edellytä seksiä tai seksuaalisia tekoja. Yhdelle se tarkoittaa syliä, suukottelua, halailua ja läheisyyttä. Joillekin ikä antaa myös luvan luopua seksistä tai sen toteuttamisen vaateista. Se voi olla vapauttavaa ja ihanaa ja sitä täytyy kunnioittaa.