Seksuaalisuus suhteissa

Seksuaalisuus on merkittävä tekijä ihmissuhteiden muodostumisessa. Parhaimmillaan se on ihmisiä yhdistävä tekijä, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja läheisyyttä. Seksuaalisuus on aikuisten välistä leikkiä, johon liittyvät uteliaisuus, avoimuus, rentous ja tutkiminen. Seksi on side, joka erottaa intiimisuhteen ystävyyssuhteesta. Seksuaaliseen toimintaan ja seksiin saatetaan ladata odotuksia, toiveita ja haaveita ja seksuaalisuus voi olla suhteen ensimmäinen osa-alue, johon suhteen toimimattomuus vaikuttaa.

Suhteissa toisiin ihminen tulee näkyväksi. Hyvät ja läheiset ihmissuhteet tuovat mielihyvää, parantavat elämänlaatua ja ovat tärkeä voimavara. Läheisellä ihmissuhteella tarkoitetaan tässä läheis-, pari- tai monisuhdetta, jossa osapuolet kokevat olevansa läheisessä tai intiimissä suhteessa toistensa kanssa.

Elämäntilanteet, stressi, suru, ilo, kiire ja mielialava vaikuttavat kaikki seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus voi olla suhteen lujittaja, mutta myös aiheuttaa surua tai huolta. Suhteen hoitaminen ja ristiriitatilanteiden selvittäminen auttaa ylläpitämään myös seksuaalisuutta ja se on kaikkien suhteen osapuolten vastuulla.

Seksi ja rakkaus on tavattu mieltää aina yhteenkuuluviksi ja esimerkiksi seksuaalielämän mutkitellessa toisen rakkautta saatetaan myös epäillä. Seksuaalinen halu kuitenkin saattaa vaihdella, ilman että se vaikuttaisi rakkauteen toista kohtaan. Seksiä voi olla myös ilman rakkauden tunteita ja toimiva seksi ei aina vaadi rakkautta. Tärkeää on, että ihmissuhteessa olevien halut ja toiveet kohtaavat ja kaikki ovat suhteessa tyytyväisiä tilanteeseen.

Läheinen ihmissuhde tarvitsee tasapainoisesti läheisyyttä ja yhdessä oloa, mutta myös erillisyyttä ja itsenäisyyttä. Kun pysytään erillisinä persoonina, pystytään luomaan vahva ja aito läheisyys toiseen ihmiseen. Hyvässä suhteessa on tilaa molempien tarpeille ja tunteille. Uskalletaan harrastaa, olla erillään, luottaa, toteuttaa omia unelmia ja haaveita ja annetaan toiselle tilaa tehdä näitä samoja asioita.

Usein hankalin seksiniksi on puhuminen. Toimivan seksuaalielämän taustalta usein löytyy suhde, jossa omat toiveet ja haaveet on sallittuja jakaa ilman hylkäämisen tai torjumisen pelkoa. Kun osapuolet kuulevat ja tulevat kuulluksi, suhteessa on helppo olla. Seksuaalielämä tarvitsee usein aikaa ja lempeyttä. Kukaan ei ole ajatusten lukija ja ainoastaan kommunikoinnin kautta voi asioihin löytyä ratkaisua. Seksistä puhuminen voi olla hankalaa ja on hyvä pohtia itse etukäteen, että mitä haluaisi sanoa ja mistä puhua. Avoimessa keskustelussa tulee luottaa kumppaniin ja heittäytyä. On tärkeää pyrkiä avoimeen keskusteluun. Pakottamalla ei kuitenkaan saa ketään puhumaan ja oman ilmaisun lisäksi on tärkeä muistaa kuuntelun taito. Toisen on helpompi lähteä puhumaan, jos kokee että myös häntä kuunnellaan ja arvostetaan.

Seksuaaliterapiaan hakeudutaan keskustelemaan usein seksiin liittyvistä haasteista ja voikin olla yllättävää, että vastaanotolla ei puhutakaan pelkästään seksin toiminnallisesta toteuttamisesta. Terapian pohjana on ymmärtää ihmissuhteen kaikkien osapuolien sisäistä maailmaa ja yksilöllistä tunnekokemusta, jotta vuorovaikutus voisi suhteessa rakentua turvalliseen tunneyhteyteen toisen kanssa. Myönteisen tunnesiteen synnyttäminen ihmisten välille on terapian perimmäinen tavoite, jotta pystytään luomaan turvallista tilaa seksuaalisuudesta keskustelulle ja seksiin heittäytymiselle. Tämän turvallisen ja lämpimän tunneyhteyden avulla pystymme kuulemaan toista ja olemaan läsnä ihmissuhteessa näkyville tunteille ja tarpeille. Näin pystymme myös luottavaisesti keskustelemaan, että mitä seksuaalisuus ja seksi meille tarkoittaa tässä ihmissuhteessa, mitä siltä toivoo ja mitä vaatii, että pystyy pysähtymään seksuaalisuuteen liittyvien haasteiden äärelle.