Mitä seksuaaliterveys tarkoittaa?

Seksuaaliterveys on käsite, josta kaikeksi onneksi kuulee puhuttavan yhä useammin. Antishopin tavoin monet mielihyvätuotteita kauppaavat yritykset ovat alkaneet korostaa seksuaaliterveyden merkitystä toiminnassaan. Mutta mitä seksuaaliterveydellä oikeastaan sitten tarkoitetaan?

Maailman terveysjärjestö WHO määritteli seksuaaliterveyden vuonna 2006 seksuaalisuuteen liittyväksi fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Kuten seksuaalisuuteen ylipäätään, seksuaaliterveyteen kuuluu siis paljon muitakin osa-alueita kuin silkka suorituskyky. Seksuaaliterveys ei myöskään tarkoita ainoastaan seksuaalisuuteen liittyvien sairauksien tai terveydellisten ongelmien poissaoloa, vaikka niiden ennaltaehkäisy ja hoito totta kai osaltaan seksuaaliterveyden ylläpitoon kuuluvatkin. Kyse on kuitenkin paljon laajemmasta kokonaisuudesta kuin pelkästä vaivaisuuden välttelystä.

WHO:n mukaan hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa suhtautumista seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin, sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman uhkaa pakottamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta. Seksuaaliterveys ei ole siis vain yksilökohtainen, vaan myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kysymys. Jokaisen ihmisen seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa tasapuolisesti riippumatta tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Seksuaaliterveydestä huolehtimiseen kuuluu keskeisenä osana erilaisten seksuaalisten tarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen. Tällaisia ovat muun muassa tarve kokea fyysistä nautintoa sekä tarve tuntea itsensä halutuksi ja rakastetuksi. Koska ihminen on perin juurin sosiaalinen olento, seksuaalinen tarve ylitse muiden on tarve kokea omat tarpeensa hyväksytyiksi. Vaikka seksuaalisuuteen suhtaudutaan tänä päivänä huomattavasti aiempaa avoimemmin, siihen liittyy siitä huolimatta edelleen paljon erilaisia normeja, tabuja ja häpeää. Tämän vuoksi positiivinen ja avoin keskusteluilmapiiri ja sen myötä seksuaalisen monimuotoisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen ovat tärkeä osa seksuaaliterveyden edistämistä.

Yksilön seksuaaliterveydestä voivat tämän itsensä lisäksi huolehtia monet eri tahot seksuaalikasvattajista lääkäreihin ja terapeutteihin. Asiaan perehtyneen seksuaaliterveyskaupan rooli on toimia yhteistyössä näiden tahojen kanssa voidakseen tarjota asiakkailleen parhaat mahdolliset tuotteet oman seksuaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tällaisia ovat mielihyvätuotteiden (tuttavallisemmin seksilelujen) lisäksi esimerkiksi erilaiset fetish-tuotteet, sekä apuvälineet ja hoitotuotteet joiden avulla voidaan poistaa tai helpottaa monia fyysisiä rajoitteita seksuaalisuuden toteuttamiselle toivotulla tavalla.

Seksuaaliterveydestä on tärkeää pitää huolta elämän kaikissa vaiheissa. Kasvattajien velvollisuus on tarjota lapselle mahdollisimman hyvät valmiudet ymmärtää, hyväksyä ja ilmaista omaa seksuaalisuuttaan, eikä seksuaalisuuden merkitystä hyvinvoinnille saa unohtaa myöskään ihmisen ikääntyessä. Parhaimmillaan seksuaaliterveys on voimavara, jonka positiiviset vaikutukset heijastuvat kaikille elämän osa-alueille.

Jätä kommentti