Vanhempien parisuhde on lasten kasvun henkinen koti

Helposti ajatellaan, että vanhempien parisuhdeasiat eivät kuulu lapsille. Kuitenkin niillä on valtava merkitys lasten kasvussa. Parhaimmillaan aikuisten tavasta hoitaa parisuhdetta ja kommunikoida toistensa kanssa lapset saavat hyvät eväät tulevaisuuteen oman parisuhteensa rakentamista varten. Voisikin sanoa, että parisuhteessa tiivistyvät vuorovaikutustaitojen kyvyt ja kykenemättömyydet, koko ihmisyyden kasvu ja myös sen keskeneräisyys. Vanhempien parisuhteen hoitaminen on tätä kautta ajatellen koko perheen hyvinvoinnin hoitamista.

Parisuhteen ytimessä on aikuisten seksuaalisuus. Monessa perheessä tätä aihetta verhoaa häveliäisyys, salaisuus ja puhumattomuus. Joskus sitä pidetään niin yksityisenä, että puolisonkaan kanssa ei kyetä puhumaan aiheesta, saati lasten. Asenteita seksuaalisuudesta kuitenkin näkyy arjen toiminnassa, sanavalinnoissa ja erilaisten asioiden arvottamisessa.

Kosketus ja hellyys

Seksuaalisuuden kautta opimme koskettamaan ja olemaan kosketettavana. Kuinka kumppania kosketetaan? Onko arjessa hetkiä ja hipaisuja, jolloin kumppanin keholla viipyy käsi tai poski? Tällaisilla arjen pienillä hetkillä viestitämme kumppanille olevamme hänelle läsnä. Näitä kosketuksia ja hellyydenosoituksia ei mielestäni pidä piilottaa lapsilta, sillä myös he oppivat siitä läheisyyden arvostamista, kehon hyväksyntää. Vanhempien hyvä ilmapiiri on myös turvallista lapselle. Siitä näkee kuinka aikuiset pitävät huolta toistensa hyvinvoinnista, kuinka tarvitsevalle vastataan hellästi ja kuinka aivan tavalliselle ihmiselle kuuluu hellyys, suudelmat ja halaukset ajan tuomista rypyistä ja vyötärön vuosirenkaista huolimatta, meikittöminä aamuna tai huolittelemattomasta ulkomuodosta huolimatta.

Mediassa seksi ja seksuaalisuus esiintyvät usein kauniiden ja nuorten etuoikeutena. Laitettuna, viimeisen päälle huoliteltuna. Harkittuina seksuaalisina tekoina ja viettelyyn viritetyillä asuvalinnoilla. Viettelyt saa osakseen usein nainen, joka on hoikka, kaunis, meikattu ja seksikkäästi pukeutunut. Miesten seksikkyyttä korostetaan usein kuvauksiin hyvin pumpatuilla lihaksilla, jonkinlaisilla varakkuuden ja statuksen symboleilla ja pienellä vaaran tunteella. Tokihan tällaista seksiä ja seksuaalisuutta voi olla visuaalisesti miellyttävää katsoa vaikkapa valkokankaalta. Kuitenkin siellä kotona on usein aika tavallisia ihmisiä. Eri elämänvaiheiden käsittelemiä, välillä väsyneempiä ja välillä energisempiä ihmisiä. Jokainen työviikosta nuhjaantunut kumppani on ansainnut viikonlopun aamukahvipöydässä suudelman huolimatta ulkomuodostaan. Tällä viestitämme koko perheelle, että ihmisen ei tarvitse ansaita rakkautta ulkoisilla seikoilla.

Vuorovaikutustaidot ja ristiriidat

Yksi tärkeimmistä parisuhdetaidoista on ristiriitojen kohtaaminen ja niiden ratkaiseminen. Parisuhteessa on usein ikuisuuskysymyksiä joita pari ei saa ratkaistuksi. Kuitenkin ne ristiriidat, jotka ovat ratkaistavissa kannattaa ratkaista. Riitelyn ja ristiriitojen ratkaiseminen on taito, jonka perusta on opittu jo lapsena. Tämä on usein myös elämän mittainen oppimismatka, jos uskaltautuu haastamaan omia piintyneitä tapojaan. Riitelytaidoissa kehittyminen on jollain lailla matka myös itseen ja omiin pelkoihin. Mitä oikeastaan puolustaa, kun asettuu voimallisesti puolustamaan jossain asiassa omaa kantaansa? Riitelyn kautta opimme myös anteeksiantoa ja armollisuutta tai vastaavasti armottomuutta ja kovuutta.  Näistä taidoista ja taitamattomuuksista jätämme jonkinlaisen perinnön lapsillemme, tahdoimme sitä tai emme. Tätä lukiessa eroperheen vanhempana tuntee helposti piston sydämessään, mutta eron jälkeen ristiriitojen selvittäminen ja onnistuva vanhemmuus yhdessä ilman parisuhdetta voi myös opettaa lapsille tärkeitä taitoja ja luoda turvallisuutta. Eron jälkeinen suhde ex-puolisoon on yhtä tärkeä kuin parisuhde sitä ennen.

Seksi ja nautinnollisuus

Seksi on parisuhteen salaisin ja intiimein alue. Tyytyväisyys parisuhteen seksiin heijastuu arkeen yleisenä tyytyväisyytenä. Tapa jolla puhumme seksistä tai kiellämme siitä puhumisen viestii aiheen luvallisuudesta tai luvattomuudesta. Liittyykö seksiin sananparsia, jotka sisältävät varoittelua, vaaraa vai jotain nautittavaa? Tutkitusti seksipuheessa ja varsinkin kasvatuksellisessa puheessa vaara- ja turvallisuusseikat korostuvat. Sillä pidämmekö parisuhteen seksiä voimavarana ja nautintoa ylipäätään arvokkaana on iso merkitys siihen, onko seksi ja nautinto luvallista.

Vaikka seksi onkin aikuisten yhteinen salaisuus, seksuaalisuus, nautinnollisuus, suhde kehoon ja vuorovaikutustaidot parisuhteessa, heijastuvat arkeen, asenteisiin ja hyvinvointiin. Lapsi ottaa vanhemmistaan mallia kasvussaan oman sukupuolensa edustajaksi. Vanhempien käytöksestä lapsi oppii mikä on hyvää ja hyväksyttyä tai vastaavasti mikä on kiellettyä. Kaikkien vanhempien lohduksi täytyy todeta, että yksikään lapsi ei onneksi elä vain vanhempiensa maailman kuplassa, vaan ottaa lopulta isoja harppauksia pois kotoa ja saa mallia myös muilta. Kasvaessaan hän haastaa omien vanhempiensa tavat ja tottumukset, jää arvostamaan ja rakastamaan jotain ja puolestaan hylkää jotain, mitä ei koe enää omakseen. Kaikki me; parilliset, parittomat ja lapselliset ja lapsettomat, olemme jostain perheestä kotoisin ja kannamme näitä kasvun vuosien muovaamia ominaisuuksia mukanamme ja siirrämme niitä tiedostaen tai tiedostamattamme seuraaville sukupolville.

Jätä kommentti