Päihteet ja seksuaalisuus

Päihteistä ja elintavoista alkoholi ja tupakka aiheuttavat eniten seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä haittoja. Erityisesti ne näkyvät erektio-ongelmina ja seksuaalisen kiihottumisen vaikeuksina. Päihteillä on laaja-alaisia vaikutuksia ihmisen seksuaalisuuteen ja seksin toteuttamiseen, ja ne sotkevat elimistön omaa mielihyväjärjestelmää. Suurimmaksi osaksi päihteiden vaikutukset ovat negatiivisia, vaikkakin moni voi kokea, että päihteet tuovat seksiin rentoutta ja uskallusta. Päihteiden kokeilu seksuaalikokemusten voimaannuttajana ei kuitenkaan ole koskaan suositeltavaa niiden haittavaikutusten vuoksi. Päihteiden käytön vaikutukset seksuaalisuuteen voivat näkyä vielä vuosi päihteidenkäytön lopettamisen jälkeen.

Kun päihteitä käytetään pitkään, seksuaalisuus saattaa rakentua vahvasti päihteiden käytön ympärille. Seksiä esimerkiksi harjoitetaan päihteidenkäyttötilanteissa eikä juurikaan selvin päin. Päihteiden kohtuukäyttäjilläkin tilanne voi olla, että seksiin ryhdytään usein vasta esimerkiksi ”parin viinilasillisen jälkeen”.

Päihteet vaikuttavat tunne-elämään, minäkuvaan ja itsetuntoon. Ihmissuhteet saattavat voida huonosti ja päihteiden vaikutuksen alla aistimukset ja tunteet turtuvat. Tunneyhteyden luominen mahdolliseen kumppaniin on päihtyneenä usein vaikeampaa ja epätodellista.

Päihteet heikentävät käytöksen kontrollointikykyä ja itsensä suojaaminen helposti unohtuu. Impulsiivinen käytös ja liiallinen estottomuus voivat lisätä riskiä esimerkiksi seksitaudeille altistumiselle tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemukselle.

Jos seksuaalisuuteen liittyvät toiminnalliset häiriöt jatkuvat pitkään vielä päihteiden käytön vähennettyä, syy voi löytyä seksuaalisuuteen liittyvistä peloista, huolista, odotuksista ja paineista. Taustalla voi olla myös käsittelemätön traumaattinen kokemus.

Hae rohkeasti apua, mikäli pohdit jotain omaan seksuaalisuuteen liittyvää asiaa.

Lisää tietoa löydät osoitteesta
paihdelinkki.fi