Sairastumisen ja vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen

Vakava sairastuminen tai vammautuminen voi tapahtua missä vain ja kenelle vain ja vaikuttaa ihmiseen yksilönä monella tavalla. Myös vaikutukset ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen ovat yksilöllisiä. Sairastumiseen ja vammautumiseen liittyy paljon pelkoja ja pettymyksiä, kysymyksiä ja odotuksia, myös liittyen ihmissuhteisiin, läheisyyteen ja seksuaalisuuteen. Niistä tulisi saada jutella eivätkä ne poistu vaikenemalla. Ihmisellä on aina oikeus tulla nähdyksi seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä osana terveydenhuoltoa ja kuntoutusta.

Kun sairastumisesta on kulunut vasta vähän aikaa, seksuaalisuutta ja seksiä koskevat mietteet voivat jäädä taka-alalle, mutta on myös luonnollista, että seksuaalisuuteen liittyviä konkreettisia kysymyksiä herää nopeastikin sairauden alkuvaiheessa. Ei ole mitään oikeaa aikaa, milloin seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä on lupa kysyä, vaan niistä voi kysyä aina missä vaiheessa vaan hoidon yhteydessä.

Syyt seksuaalisiin häiriöihin sairastuessa voivat olla fyysisiä, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia.

Haasteita voivat olla esimerkiksi

 • Fyysiset tekijät
  • Halvaantuminen, kipu, liikerajoitukset, kehon muuttuminen.
  • Spastisuus, lihasten nykiminen tai tahattomat liikkeet, koordinaatiohäiriöt, tasapaino
  • Tuntohäiriöt pinta- ja asento tunnossa, sensorisen integraation haasteet (aistitiedon käsittely)
  • Väsyminen
 • Kognitiiviset tekijät
  • Kommunikoinnin haasteet, afasia
  • Hahmottamisen haasteet
  • Muisti, toiminnanohjaus, keskittyminen
 • Psyykkiset tekijät
  • Kehosuhde, identiteetin muutokset, itsetunto
  • Mieliala, tunne-elämä
 • Sosiaaliset tekijät
  • Perheen sisäiset roolimuutokset
  • Kumppanin tai kumppanien roolit
  • Minkälainen toimija olen yhteisössä?
  • Uusien suhteiden luomisen vaikeus

Yllä olevat haasteet voivat heijastella ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja seksin toiminnalliseen toteuttamiseen. Toiminnallisten kykyjen, itsenäisyyden ja rooli-identiteetin muutoksilla on suuret vaikutukset itseen ja itsetuntoon ja näiden seurauksena itseluottamukseen ja seksuaalisuuteen. Suuret muutokset perheessä ja rooleissa, kuten potilas/hoitaja suhteen tuleminen ihmissuhteisiin, tulisi olla huomioitu myös seksuaalisuuden kannalta. Kun perusroolit paranevat elämässä, myös seksuaalitoiminnot voivat parantua.

Seksuaalisuuden toiminnoissa haasteina voivat näkyä seksuaaliseen haluun liittyvät muutokset, seksin toiminnallinen toteuttaminen, kuten asentojen vaikeus, erektio-ongelmat, kiihottumisen haasteet tai kostumisen vaikeudet, tai orgasmin saamisen vaikeudet. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin yksilölliset reaktiot erilaisiin sairauksiin ja vammoihin ja on tärkeää aina tunnistaa ihmisille itselleen tärkeät asiat.

Kipu

Kipu näyttäytyy monissa eri sairauksissa ja vammoissa eri tavoin ja sen vaikutukset hyvinvointiin ja toimintakykyyn ovat merkittävät. Kipuun liittyy aina aistimuksia ja tunteita ja useimmiten kärsimystä.

Pitkäkestoisissa kivuissa fyysiset tuntemukset eivät aina ole suurin huolenaihe, vaan kipuun liittyvä psykologinen stressi, huoli, suru, pelko, eristäytyneisyys ja epätoivo. Pitkäkestoiseen kipuun liittyy usein menetyksen kokemuksia: niin konkreettisia menetyksiä, kuten harrastuksista luopumista, kuin abstraktimpiakin menetyksiä, kuten heikentynyt kuva itsestä pärjäävänä ja terveenä ihmisenä. Ihmiset voivat kuvailla, kuinka kivulias keho tuntuu oudolta ja käyttökelvottomalta, ja aktiviteeteille välttämättömien uusien toimintatapojen löytäminen, ja niiden vaatima mielen joustavuus ja avoimuus, voivat olla asiakkaille vaikeasti tavoiteltavia

Lisää tietoa pitkittyneen kivun vaikutuksista seksuaalisuuteen saat Pitkittynyt kipu ja seksuaalisuus – nautinto osana elämää -oppaasta. Opas on ladattavissa ilmaisena PDF-versiona Terapiaperhosen verkkosivuilta osoitteesta terapiaperhonen.com/materiaalit tai ostettavana kirjana terapiaperhonen.com/kauppa.

Apua myös läheisille 

Mahdollisen kumppanin kuuluu saada riittävästi asiallista ja oikeaaikaista tietoa aina sairaudesta ja vammasta, mutta myös sen vaikutuksista seksuaalisuuteen. Hyvät ja läheiset ihmissuhteet tuovat mielihyvän kokemuksia, parantavat elämänlaatua ja ovat tärkeä voimavara ja tuki. Sairaus voi muodostua ylimääräiseksi jäseneksi läheis-, pari- tai monisuhteeseen. Tilanne voi herättää ahdistusta, huolta ja pelkoa esimerkiksi yhteisestä tulevaisuudesta tai mahdollisuuksista toteuttaa omaa seksuaalisuutta.

Mistä pyytää apua?

Mikäli pohdit sairautesi tai vammasi vaikutuksia seksuaalisuuteen, kannattaa rohkeasti pyytää apua. Voit kysyä omalta hoitajaltasi tai lääkäriltäsi neuvoa, tai ottaa yhteyttä seksuaalineuvojaan tai terapeuttiin.

Myös vertaistukijärjestöt tarjoavat apua ja tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Hyviä materiaaleja ovat esimerkiksi:

 • Suomen Parkinson-liitto ry: Seksuaaliopas Parkinsonin tautia sairastavalle 
 • FINNILCO RY: Pussin kanssa pedissä 
 • Aivoliitto: Rakastatko minua tänäänkin – aivoverenkiertohäiriöt ja seksuaalisuus
 • Suomen MS -liitto: Seksuaalisuus, tutkimusmatkalla omaan kehoon 
 • Leena Rosenberg: Seksuaalisuus ja syöpä 
 • Selkä, seksuaalisuus ja seksi -opas 
 • Invalidiliiton julkaisut: Selkäydinvamma -sarjan oppaat
 • Terapiaperhonen: Mahdollisuus nautintoon – opas seksin ja nautinnon välineisiin 
 • Terapiaperhonen: Pitkittynyt kipu ja seksuaalisuus – nautinto osana elämää