Mistä apua seksuaaliongelmiin?

Seksuaalisuus on tullut vuosien saatossa näkyvämmäksi osaksi kulttuuriamme ja ilmapiiri on muuttunut sallivammaksi. Ihmiset haluavat ottaa seksuaalisuuden puheeksi, jolloin salliva asenne, luvan antaminen ja tiedon jakaminen on merkityksellistä. Suurin osa ihmisistä hyötyy siitä, että seksuaalisuus otetaan puheeksi ja siitä annetaan tietoa. Jo sillä voidaan ratkaista monia ongelmia. 

Puhuminen seksuaalisuudesta voi joillekin olla helppoa, mutta usein se on yksi vaikeimmista seksitempuista. Seksuaalisuuteen liittyvä arkuus ja herkkyys vaatii erityistä sensitiivisyyttä sekä oikeaa aikaa. Puhumattomuudella ja tunteiden välttelyllä ei kuitenkaan saada useinkaan mitään hyvää aikaiseksi. 

Seksuaalielämän haasteet voivat selvitä ajan myötä yhdessä kumppanin kanssa pohtimalla tai hyvän ystävän tuella. Toisinaan seksuaalielämän haasteet liittyvät selkeästi johonkin elämäntilanteeseen tai tapahtumaan, että jo sen tiedostaminen auttaa selviytymään vaikean ajan yli. 

Ammattiavun hakeminen on edelleen usealla hyvin korkean kynnyksen takana, minkä vuoksi avun piiriin tullaan usein varsin myöhään. Mitä aiemmin apua hakee, sitä helpompaa on vaikuttaa tilanteeseen. 

Seksuaalineuvontaan sekä -terapiaan on tervetullut niin yksin kuin kumppanin tai kumppanien kanssa. Tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä ongelmiin, vaan löytää yhteinen ratkaisu. Vastaanotolla voi rauhassa pohtia seksuaalisuuteen liittyviä asioita ilman, että tulee leimatuksi epänormaaliksi. Ammattilaiset ovat kuulleet työssään monenlaista, eivätkä hämmenny erikoisemmiltakaan tuntuvista ongelmista. 

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapialla tarkoitetaan menetelmiä, joilla pyritään auttamaan sekä ratkaisemaan yksilön ja suhteiden seksuaalisuuteen liittyviä ongelmakohtia. Terapialla pyritään luomaan positiivinen suhtautuminen itseen ja omaan seksuaalisuuteen. Seksuaaliongelmiin voi liittyä monenlaisia tunteita, kuten epävarmuutta, hämmennystä, pelkoa ja ne voivat ilmetä henkisinä sekä fyysisinä ongelmina. Näihin ongelmiin pyritään saamaan apua seksuaaliterapian avulla.

Seksuaaliterapiasta on apua esimerkiksi, kun …

… seksiin liittyvät asiat ahdistavat, pelottavat tai jännittävät sinua tai kumppaneitasi. 

… seksuaaliongelmia on jatkunut pidempään ilman selkeää syytä. 

… seksiin liittyy toiminnallisia ongelmia, kuten vaikeus kiihottua, kokea orgasmi, tai ylläpitää erektio.

… kaipaat ulkopuolista kuulijaa asioillesi. 

…mietit mikä seksuaalisuuteen liittyen on normaalia ja luvallista. 

…olet kokenut seksuaalisuuteen liittyvän trauman. 

…pohdit seksuaalista identiteettiäsi. 

Terapia on aina keskustelun avulla ratkaisujen löytämistä ongelmiin. Terapiassa ei kosketeta asiakasta eikä harrasteta seksiä. Terapia voi toteutua vastaanotolla tai etäyhteydellä.

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvontaan ja terapiaan varataan aika. 

Henna Kekkonen
henna.kekkonen@terapiaperhonen.com
050 344 78 64 

Apuvälineisiin tai seksivälineisiin liittyen kysymyksiin vastaa Antishop. Tuoteneuvontapalvelustamme saavat niin myyjät, kuin asiakkaatkin vastaukset kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin koskien seksuaaliterveysvälineitä.

Tämä palvelu helpottaa myös myyjää myyntitilanteessa, jos asiakas kysyy asioita, joihin tarvitaan lisätietoa. Vain soitto, ja asiakkaalle saadaan tarvittava tieto välittömästi.

Tuoteneuvontapuhelin vastaa arkisin 10-18. Puh. 045 313 3000