Seksuaalisuus yhteiskunnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Suomessa kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman. Sen tavoitteena on edistää väestön sekä pariskuntien ja yksilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Ohjelma sisältää 14 aihekokonaisuutta. Toimintaohjelmassa luodaan suuntaviivoja lähivuosien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyöhön. Väestön tietoutta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on lisättävä. Myös neuvonta liittyen seksuaaliterveyteen on laitettava osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Raskauden keskeytysten, ei-toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien ehkäisemiseksi on lisättävä kondomien käyttöä ja korostettava molempien osapuolten vastuullista käyttäytymistä seksuaalisuhteessa. Lisäksi tavoitteena on tukea parisuhdetta ja vanhemmuutta, kehittää erityisryhmien palveluita. Tarkoituksena olisi saada yksilöllistä palvelua ihmisille. Toimintaohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaalisen väkivallan varhaisen tunnistamisen ja hoidon sekä ennalta ehkäisyn kehittämiseen.

Lähde: Seksuaali- ja lisääntymisterveydenopas 2007. Sosiaali- ja terveysministeriö.